ДИПЛОМНА: Сучасні засоби тестової підтримки вивчення інформатики в загальноосвітній школі

 


Предмет: педагогіка, інформатика.
Тип роботи: дипломна, магістерська.
Об'єм роботи: 65 сторінок А4
Унікальність тексту: 88%

Головною метою процесу навчання у школі є формування учнями власних навчальних умінь, що має бути основою оволодіння ним способами взаємодії зі світом, уміння жити у світі, що змінюється. На жаль, в даний час вчитель-предметник, працюючи на своєму уроці, найчастіше звертає увагу на значущість та практичне застосування учнями знань лише у певній сфері, пов'язаної з його специфікою даного предмета. Тим часом, за умов основної загальної освіти формування ключових компетенцій учнів є базовим завданням основної загальної освіти.

Щоб отримати повний текст роботи звертайтесь за контактами, які є на сайті


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 
1.1 Інформатика, як навчальна дисципліна: аналіз змісту шкільного курсу, методи та засоби 
1.2 Організація самостійної роботи під час уроків інформатики 
Висновок до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ОСВІТИ 
2.1 Сучасні засоби тестової підтримки в освіті
2.2 Застосування сучасних засобів тестової підтримки під час навчання у школі
2.3 Використання сучасних засобів тестової підтримки у школі під час уроків  інформатики
Висновок до розділу 2

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ПІД ЧАС УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ
3.1 Створення інтерактивних завдань у програмі MyTest
3.2 Створення інтерактивних завдань у програмі HotPotatoes
3.3 Створення інтерактивних завдань у програмі Learningapps.org 
3.4 Створення веб-квесту для уроку інформатики
Висновок до розділу 3

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК А Розроблена програма підтримки вивчення інформатики в загальноосвітній школі


ВСТУП

Сучасну систему освіти спрямовано на формування освідченої, інтелектуально розвиненої особистості з цілісним уявленням картини світу, розумінням глибини зв'язків, явищ і процесів, що становлять цю картину. Учні шкіл повинні бути здатними вступати у відносини із зовнішнім середовищем і максимально швидко адаптуватися та функціонувати у ньому, тобто, бути компетентними у найважливіших сферах життя: робота; держава; родина; здоров'я; право; політика; культура. А також бути компетентним у найважливіших сферах життя, отже, бути функціонально грамотною людиною.
Головною метою процесу навчання у школі є формування учнями власних навчальних умінь, що має бути основою оволодіння ним способами взаємодії зі світом, уміння жити у світі, що змінюється. На жаль, в даний час вчитель-предметник, працюючи на своєму уроці, найчастіше звертає увагу на значущість та практичне застосування учнями знань лише у певній сфері, пов'язаної з його специфікою даного предмета. Тим часом, за умов основної загальної освіти формування ключових компетенцій учнів є базовим завданням основної загальної освіти.
Актуальність роботи – застосування сучасних засобів тестової підтримки на уроках інформатики, що сприятиме формуванню стійкої позитивної мотивації школяра до вивчення навчального предмета, формує пізнавальну активність, бажання вивчати не тільки той матеріал, який включений до підручника, але й вийти за його межі.
Об'єкт дослідження – організація сучасних засобів тестової підтримки школярами у вивченні інформатики в загальноосвітній школі
Предмет дослідження - використання сучасних засобів тестової підтримки для організації навчальної діяльності під час вивчення інформатики в загальноосвітній школі.
Мета дослідження – розробка методики організації сучасних засобів тестової підтримки школярів з інформатики у загальноосвітній школі.
 Завдання дослідження:
1. Вивчити теоретичну та науково-методичну літературу, присвячену проблемам вивчення інформатики, як навчальної дисципліни, а також проаналізувати змісту шкільного курсу, методи та засоби; 
2. Дослідити організацію самостійної роботи під час уроків інформатики.
3. Розглянути сучасні засоби тестової підтримки в освіті, та їх застосування під час навчання у школі
4. Проаналізувати використання сучасних засобів тестової підтримки у школі під час уроків  інформатики.
5. Дослідити створення інтерактивних завдань у програмах MyTest, HotPotatoes та Learningapps.org
6. Обгрунтувати створення веб-квесту для уроку інформатики.
В результаті дослідження було розглянуто основні поняття та визначення. Розглянуто програми для створення інтерактивних завдань. Розроблено інтерактивне завдання до уроку інформатики в загальноосвітній школі.
Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. В роботі містяться _ таблиць, _рисунків. Список бібліографії складає _ джерело.ВИСНОВКИ

У даній роботі нами було розглянуто важливі для сучасної освітньої системи питання організації навчального навчального процесу із застосуванням сучасних засобів тестової підтримки.
У результаті дослідження було проаналізовано сутність поняття системи освіти за допомогою сучасних засобів тестової підтримки, її структура, як навчально- методичного комплексу, й способи реалізації. Було проведено порівняльний аналіз існуючих інформаційних систем із виявленням їх основних переваг.
Відповідно до теми роботи було прочитано та проаналізовано наукову літературу про використання сучасних засобів тестової підтримки в освіті, для створення сучасних завдань з метою підвищення ефективності викладання інформатики в загальноосвітній школі.
Розглянуто можливість використання таких програм як: Quizlet, Learningapps.org, Hot Potatoes, MyTest для проведення інтерактивних уроків в загальноосвітній школі.
Створено навчальні матеріали, що відповідають поняттю сучасним засобам тестової підтримки, опублікованій у вільному доступі для проведення уроків інформатики, що мають пізнавальний та виховний характер.
Застосування завдань за допомогою сучасних засобів тестової підтримки розроблених у додатку Learningapps.org показали високу ефективність залучення учнів під час уроку.
Таким чином, використання сучасних засобів тестової підтримки у процесі вивчення інформатики необхідно для комплексного впливу інформаційно-освітнього середовища на навчання школярів. Створення та застосування засобів тестової підтримки у навчальному процесі підвищує ефективність освітнього процесу, робить навчання цікавим, захоплюючим заняттям, ущільнює змістовну частину уроку, дозволяє реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні. Вчитель, створивши ресурс, може користуватися неодноразово, не вносячи істотних змін, але маючи можливість змінити структуру і сам хід уроку. Створення ресурсів тестової підтримки або використання готових є дуже корисним та необхідним у роботі сучасного вчителя.
Використання сучасних засобів тестової підтримки в освітньому процесі дає сучасному вчителю спосіб не подавати знання школярам, а створити мотивацію та сформувати комплекс умінь навчати себе. За допомогою додатків, представлених нами у випускній кваліфікаційній роботі, учитель інформатики може урізноманітнити свої традиційні уроки та мотивувати учнів на подальше вивчення предмета.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. HotPotatoesHomePage. URL: https://hotpot.uvic.ca
2. LearningApps.org – interaktiveundmultimedialeLernbausteine URL: https://learningapps.org
3. Анісімова, С.П. Програми підвищення кваліфікації освітян у галузі тестової підтримки під час вивчення інформатики у школі. С.П. Анісімова, В.П. Демкін, Г.В. Можаєва, Т.В. Руденко. Відкрита та дистанційна освіта. 2014. № 1 (13). С. 6-12.
4. Антоні, М. А. Сучасні засоби тестової підтримки у навчанні як потенціал особистісного розвитку студентів. Психологія навчання. 2018. N 12. С. 53-63.
5. Багаєва, М.А. Нестандартні уроки із застосуванням сучасних засобів тестової підтримки. М.А. Багаєва. Дніпро: Планета, 2014. 288 с.
6. Бобко, І.М. Інформаційно-методична система для професійної підготовки вчителя: методичний посібник. І.М. Бобко. Миколаїв: СІОП РАТ, 2017. 246 с.
7. Босова Л. Л. БІНОМ. Лабораторія знань. URL: http://lbz.uа/metodist/authors/informatika/3/
8. Босова, Л.Л. Інформатика та ІКТ: робочий зошит для 8 класу. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Харків: БІНОМ. Лабораторія знань, 2012
9. Волгіна, Н.А. Організація, форми та методи проведення навчальних занять та самостійної роботи. Н. А. Волгіна, Ю. Г. Одегова. миколаїв: Українська академія, 2016. 88 с.
10. Гавронська, Ю. «Сучасне навчання» та «сучасні засоби тестової підтримки у загальноосвітній школі». Вища освіта в Україні. К.А. Мусамедова, О.А. Ібрагімова. Вінниця: Знання, 2018. с. 101-103с.
 11. Данильчук, Є.В. Еволюція курсу інформатики в школі: пошук нової парадигми підготовки майбутнього вчителя інформатики в педагогічному вузі. Вісті. Київського державного педагогічного університету. Київ: Академія, 2018. 28 с.
12. Дмитрова, І.М. Підвищення ефективності навчання засобами тестової підтримки. Методика дозованої допомоги. І.М. Дмитрова. Київ: Lambert, 2019. 120 с.
13. Єгорченко, І.Ф. Математичні абстракції та методична реальність у навчанні інформатики учнів середньої школи. І.Ф. Єгорченко. Суми: Сімс, 2013. 288 с.
14. Ішмурзіна, Н.В. Інтерактивно – це просто/ А.М.Шмурзіна. Ліцейська та гімназійна освіта. 2018. № 1. С. 31-34.
15. Капранова, Є. А. Сучасні засоби тестової підтримки у школі : концептуальні підходи. Є. А. Капранова. Вісник. 2012. № 7. С. 11-14.
16. Катунін, Г.П. Основи мультимедійних технологій: навчальний посібник. Г.П. Катунін. Львів: Лань, 2018. 796 с.
17. Когаловський, М.Р. Перспективні засоби тестової підтримки інформаційних систем. М.Р. Когалівський. Тернопіль: Астрель, 2013. 285 с.
18. Комп'ютер Flashcards Quizlet. URL: https://quizlet.com/56490027/комп'ютер-flash-cards/
19. Комп'ютерне тестування знань та комп'ютерні педагогічні тести MyTest. URL: http://mytest.klyaksa.net/htm/download/index.htm 
20. Красільнікова, В.А. Використання сучасних засобів тестової підтримки та комунікаційних технологій в освіті: навчальний посібник. В.А. Красильникова. Одеса: Одеський державний університет, 2018. 292 с.
21. Кувшинов, С.В. Підготовка студентів-інформатиків з використанням засобів тестової підтримки, SMART-пристроїв та робототехнічних систем. С.В. Кувшинів. Дніпро: Вербум, 2018. 41 с.
22. Кулікова, Н.Ю. Використання сучасних засобів тестової підтримки та інтернет-технологій для розробки електронних освітніх ресурсів інтерактивної дошки під час навчання інформатики. Вісті Харківського державного педагогічного університету. Є.Л. Склейнов, С.Ю.Сердюкова Харків: Рязанський державний радіотехнічний університет, 2014. 97-99 с.
23. Латишина, Д.І. Історія педагогіки: навчальний посібник. Д. І. Латишина. Вінниця: Гардаріки, 2015. 603 с.
24. Лінецький, Б.Л. Сучасне обладнання та засоби тестової підтримки для освітніх закладів. Б.Л. Лінецький. Сучасні педагогічні технології інтернет-навчання: збірник статей. За ред. О.М. Тихонова. Київ: ФГУ ДНДІ ІТТ Інформіка, 2018. С. 154-163.
25. Матвєєва, А.В. Застосування сучасних засобів тестової підтримки під час навчання під час уроків інформатики. URL: https://infourok.uа/statya-primenenie-interaktivno-obucheniya-na-urokah-informatiki-3670447.html
26. Можар, Є.М. Стимулювання навчально-пізнавальної активності старшокласників засобами тестової підтримки: дис. канд. пед. наук: 13.00.02. Можар Олена Миколаївна. Миколаїв, 2016. 218 с.
27. М'ясоїд, Т.А. Сучасні засоби тестової підтримки під час навчання навчання. Т.А. М'ясоїд. Київ: АСТ, 2014. 224 с.
28. Полат, Є. С. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти. Є. С. Полат. Вінниця: Академія, 2017. 262 с.
29. Поляков К.Ю, інформатика. Базовий та поглиблений рівні. 10-11 класи: методичний посібник. К.Ю. Поляков, Є.А. Єрьомін. Москва: БІНОМ. Лабораторія знань, 2016
30. Роберт, І. В. Сучасні засоби тестової підтримки під час навчання в освіті: дидактичні проблеми; перспективи використання. І.В. Роберт, А.А. Кузнєцов, С.В. Панюкова, А.Ю. Кравцова. Харків: Дрофа, 2016. 314 с.
 31. Сайт Костянтина Полякова: Викладання, наука та життя. URL: http://kpolyakov.spb.uа
32. Селевко, Г.К. Педагогічні технології на основі активізації, інтенсифікації та ефективного управління УВП. Г.К.Селевко. Суми: НДІ Шкільні технології, 2015. 89 с.
33. Семакіна, І.Г. Інформатика та ІКТ: Базовий рівень 10-11 клас. І. Г. Семакіна, Е. К. Хеннер. Тернопіль: БІНОМ. Лабораторія знань, 2019. 55 с.
34. Сергєєв, А.М. Розробка Інтернет-порталу як системи інформаційно-технічної підтримки освітнього процесу з використанням інтерактивної дошки. Сучасні проблеми науки та освіти, 2013. № 5. URL: http://www.science-education.uа/111-10304.
35. Безкоштовний конструктор сайтів. URL: https://ua.wix.com
36. Суворова, Н.Г. Сучасні засоби тестової підтримки під час навчання. Нові підходи. Н.Г. Суворова. Одеса: Вербум, 2015. 42 с.
37. Угрінович, Н. Д. Інформатика та інформаційні технології: зразкове поурочне планування із застосуванням інтерактивних засобів навчання. Н. Д. Угрінович. Київ: Шкільна преса, 2012. 48 с.
38. Розумні уроки SMART: навч. М-во освіти та науки Рос Федерації, Ін-т нових освітніх технологій та інформатизації Російського держ. гуманітарного університету. 3-е вид., Перероб. та дод. Дніпро: ІНЕК, 2018. З 47.
39. Черненко, О.М. Інформаційні технології у навчальному процесі. Нормативне забезпечення. Рекомендації з досвіду роботи. О.М. Чернівці. Львів: Вчитель, 2014. 144 с.
40. Шмакова, А.П. Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної творчості за допомогою сучасних засобів тестової підтримки: монографія. О.П. Шмакова. Харків: Флінта, 2015. 288 с.


ТАКОЖ ЦІКАВІ СТАТТІ:


Немає коментарів:

Дописати коментар

Сервис звонка с сайта RedConnect