ДИПЛОМНА: Екзестенційна проблематика в творчості Марії Ясножевської Павліковської

 

Предмет: література, зарубіжна література, бібліографія.
Тип роботи: дипломна, магістерська.
Об'єм роботи: 90 сторінок А4
Унікальність тексту: 87%

Екзистенційна філософія Марії Ясножевської Павліковської позначила свої сутнісні параметри після першої світової війни, отримавши в умовах глобалізації самоочевидне значення актуальної філософської, культурологічної проблеми сучасності. Саме тому звертаємо увагу на те, що екзистенційні традиції, які набули широкого поширення в творах Марії Ясножевської Павліковської, були характерні і для польської культури того періоду загалом.

ДИПЛОМНА: Документальна фотографія у закордонних та українських ЗМІ: порівняльний аспект

 


Предмет: журналістика, документалістика, фотожурналістика.
Тип роботи: дипломна, магістерська.
Об'єм роботи: 69 сторінок А4
Унікальність тексту: 86%

Сучасні медіа перестали бути лише технологічним майданчиком, ставши повноцінним інститутом, що активно впливає на соціальне життя та інші інститути суспільства. Включеність документальних фотографій у медіа у повсякденну реальність настільки велика, що багато соціальних процесів вже неможливо розглядати без медіальної компоненти, що підтверджує статус сучасного суспільства як медіатизованого. Сучасний соціум пронизаний незліченною кількістю опосередкованих комунікацій і наповнений безліччю смислів, які постійно, щомиті ініціюють медіа.

ДИПЛОМНА: Сучасні засоби тестової підтримки вивчення інформатики в загальноосвітній школі

 


Предмет: педагогіка, інформатика.
Тип роботи: дипломна, магістерська.
Об'єм роботи: 65 сторінок А4
Унікальність тексту: 88%

Головною метою процесу навчання у школі є формування учнями власних навчальних умінь, що має бути основою оволодіння ним способами взаємодії зі світом, уміння жити у світі, що змінюється. На жаль, в даний час вчитель-предметник, працюючи на своєму уроці, найчастіше звертає увагу на значущість та практичне застосування учнями знань лише у певній сфері, пов'язаної з його специфікою даного предмета. Тим часом, за умов основної загальної освіти формування ключових компетенцій учнів є базовим завданням основної загальної освіти.

ДИПЛОМНА: Формування педагогічної культури майбутніх викладачів закладу вищої освіти у процесі магістерської підготовки

 

педагогічна культура


Предмет: педагогіка, культурологія.
Тип роботи: дипломна, магістерська.
Об'єм роботи: 98 сторінок А4
Унікальність тексту: 85%

На сучасному етапі педагогічна наука та практика вирішують проблеми вдосконалення методів та форм вузівської підготовки, розробки педагогічних технологій, спрямованих на реалізацію особистісного підходу у навчанні. У контексті цього виявляється безперечний пріоритет розвитку творчої особистості, здатної до самореалізації, самовираження, саморозвитку; загальна спрямованість системи вищої освіти на цілісний розвиток особистості майбутніх викладачів закладів вищої освіти.

КУРСОВА: Фразеологічні одиниці на позначення кольору в сучасній англійскій мові

 


Предмет: англійська мова, іноземна мова, філологія.
Тип роботи: курсова робота.
Унікальність тексту: 86%

Дослідження кольоропозначень у фразеологічних одиницях англійської мови представляє особливий інтерес, так як ці компоненти яскраво ілюструють народну самосвідомість, особливості мислення і світогляду англійців, певні стереотипи, пов'язані з тим чи іншим кольором, а також культурно-історичний розвиток мови, що багато в чому полегшує. розуміння їхнього менталітету.

БАКАЛАВРСЬКА (словацькою мовою): Zefektívnenie toku vo firme (Раціоналізація потоку в фірмі)

 

Предмет: економіка, фінанси, бухгалтерський облік.
Тип роботи: дипломна, бакалаврська.
Унікальність тексту: 87%

V trhovej ekonomike trvalo udržateľné zlepšovanie organizácie, riadenia organizácie, hlavne výrobného procesu, efektívne využívanie finančných a materiálnych zdrojov, rezerv. Vytvorenie materiálových tokov surovín, zdrojov atď., ktoré sú potrebné pre bezproblémovú a efektívnu prevádzku produktu, ktoré podporujú obstarávacie orgány podniku. Hlavnou funkciou podporných orgánov spoločnosti je včasná, primeraná a primeraná dodávka produktov s potrebnými materiálmi správnej úplnosti a kvality.

ДИПЛОМНА: Модернізація лінії виробництва сухого молока

 


Предмет: технологія, креслення.
Тип роботи: дипломна, магістерська.
Унікальність тексту: 89%

Напружена, нестійка соціально-політична і економічна обстановка, що склалася в даний час в нашій країні, обумовлює зростання різних відхилень в особистісному розвитку і поведінці підростаючого покоління. Серед них особливу тривогу викликає не тільки прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовна спустошеність дітей, але і їхній комплекс неповноцінності. Найбільш гостро цей процес проявляється на межі переходу дитини з дитинства у дорослий стан – в підлітковий вік.

ДИПЛОМНА: Методика розвитку соціокультурної компетентності учнів основного етапу засобами веб-застосунків

 

Тип роботи: дипломна, магістерська.
Унікальність тексту: 85%

Напружена, нестійка соціально-політична і економічна обстановка, що склалася в даний час в нашій країні, обумовлює зростання різних відхилень в особистісному розвитку і поведінці підростаючого покоління. Серед них особливу тривогу викликає не тільки прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовна спустошеність дітей, але і їхній комплекс неповноцінності. Найбільш гостро цей процес проявляється на межі переходу дитини з дитинства у дорослий стан – в підлітковий вік.

ДИПЛОМНА Клікбейт у заголовках новин як засіб привернення уваги


Предмет: журналістика.
Тип роботи: дипломна, магістерська.
Унікальність тексту: 85%


До теперішнього часу проблема дослідження заголовків текстів ЗМІ піднімалася в ряді робіт видних лінгвістів (Е. А. Лазарєва, В. П. Вомперскій, А. А. Люта, М. Шостак, І. А. Сиров, В. Г. Костомаров, А . С. часом і ін.). За визначенням І. А. Сирова, заголовок на сторінках газет є «комунікативною одиницю в позиції перед текстом, що є його назвою, що має синтаксичне оформлення, прямо або побічно вказує на зміст тексту і відмежовує одне мовне висловлювання від іншого».

ДИПЛОМНА Діагностика та корекція комплексу неповноцінності у підлітковому віці


Тип роботи: дипломна, магістерська.
Унікальність тексту: 87%

Напружена, нестійка соціально-політична і економічна обстановка, що склалася в даний час в нашій країні, обумовлює зростання різних відхилень в особистісному розвитку і поведінці підростаючого покоління. Серед них особливу тривогу викликає не тільки прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовна спустошеність дітей, але і їхній комплекс неповноцінності. Найбільш гостро цей процес проявляється на межі переходу дитини з дитинства у дорослий стан – в підлітковий вік.
Сервис звонка с сайта RedConnect