Показ дописів із міткою економіка. Показати всі дописи
Показ дописів із міткою економіка. Показати всі дописи

БАКАЛАВРСЬКА (словацькою мовою): Zefektívnenie toku vo firme (Раціоналізація потоку в фірмі)

 

Предмет: економіка, фінанси, бухгалтерський облік.
Тип роботи: дипломна, бакалаврська.
Унікальність тексту: 87%

V trhovej ekonomike trvalo udržateľné zlepšovanie organizácie, riadenia organizácie, hlavne výrobného procesu, efektívne využívanie finančných a materiálnych zdrojov, rezerv. Vytvorenie materiálových tokov surovín, zdrojov atď., ktoré sú potrebné pre bezproblémovú a efektívnu prevádzku produktu, ktoré podporujú obstarávacie orgány podniku. Hlavnou funkciou podporných orgánov spoločnosti je včasná, primeraná a primeraná dodávka produktov s potrebnými materiálmi správnej úplnosti a kvality.

Сервис звонка с сайта RedConnect