Як написати звіт по практиці

 Замовити звіт з практики
Як написати звіт по практиці, цікавить не тільки першокурсників, які вперше проходять стажування, а й студентів, чий термін навчання скоро закінчиться. Як написати звіт по практиці, щоб його прийняли з першого разу, на що слід звернути увагу, як уникнути найпоширеніших помилок і де ЗАМОВИТИ ЗВІЗ ПО ПРАКТИЦІ - про все це дізнаєтеся з нашої статті.


Приклад звіту  про проходження педагогічної (асистенської) практики тут
Приклад звіту про проходження виробничої практики тут

Звіт по практиці: загальні відомості


Студенти більшості вузів проходять практику тричі за весь період навчання, і кожен раз потрібно складати детальний звіт.

Ознайомча практика


Ознайомчу практику проходять на початку навчання - на 1-2 курсах. Вимоги до звіту, як правило, не найвищі: достатньо описати принцип діяльності підприємства і зробити висновки про відповідність прийнятих на ньому стандартів роботи обраної спеціальності.

Виробнича практика


Проходження виробничої практики передбачає підкріплення вже отриманих теоретичних знань практичними навичками. Тобто практикант (зазвичай це студент 3-4 курсу) бере безпосередню участь у діяльності підприємства.

Відповідно, звіт повинен містити відомості про самостійно виконану роботу, підтверджену додатками. В якості додатків зазвичай використовуються зразки розроблених практикантом документів, приклади розрахунків або креслень - залежно від профілю освіти.

Переддипломна практика


Переддипломна практика завжди передує складанню державних іспитів. Окрім наявності додатків звіт повинен містити відомості про використання отриманих навичок та інформації при написанні дипломної роботи. В іншому вимоги до звітів з переддипломної та виробничої практики практично ідентичні.

Як писати звіт по практиці


Як написати звіт по практиці, щоб уникнути проблем при його захисті? Для цього рекомендується розбити роботу щодо складання звіту на три етапи:
 • Складання плану.
 • Аналіз зібраної інформації.
 • Безпосередньо написання звіту.
 • План звіту з практики


Багато вузів надають студентам вже готові плани, оформлені у вигляді методичних рекомендацій. Тим, кому пощастило менше, доведеться складати план самостійно.

Як правило, звіт по практиці має наступну структуру:
 • Вступ.
 • Загальна частина, що включає в себе різні розділи та підрозділи.
 • Висновок.
 • Додатки.
 • Список літератури і документів.

Сам план також повинен бути присутнім у звіті у формі заголовку або змісту.

Аналіз інформації


Хід практики та її результати відображаються в спеціальному щоденнику, який підлягає заповненню протягом усього часу стажування. Тому перед складанням звіту буває цілком достатньо освіжити в пам'яті зміст щоденника і намітити список літератури, яку можна використовувати для підкріплення наявної інформації.

Наприклад, студенти-юристи, що займалися на практиці складанням договорів і нормативних документів, можуть при написанні звіту послатися на законодавчу базу, майбутні педагоги - на методичні рекомендації з викладання різних дисциплін та ін.

Написання звіту


Складання звіту за заздалегідь наміченим планом являє собою послідовний виклад отриманої в ході стажування теоретичної інформації, яка підкріплюється практичними прикладами.

Логічно буде розділити текст звіту на дві частини:

- опис конкретного підприємства: структура, організаційна форма, напрямок діяльності і регулюючі нормативні документи, виробничі стандарти та ін.;
- виклад суті пройденої практики: обсяг і вид виконаної роботи, проблеми, що виникли при роботі та шляхи їх вирішення, значення результатів стажування і т. д.

Оформлення звіту по виробничій практиці


Питання про те, як написати звіт по практиці правильно, відноситься не тільки до змісту, але й до форми. Вимоги до оформлення звітів - як по виробничій, так і по ознайомчій або переддипломній практикам - загалом збігаються у всіх вузах, але щоб уникнути необхідності переробляти роботу, ризикуючи не одержати допуску до іспитів, краще заздалегідь уточнити на кафедрі всі нюанси.

Зокрема, можуть відрізнятися стандарти оформлення плану: у вигляді змісту, який розкриває лише основні розділи звіту, або змісту, що вказує на конкретні параграфи і підпункти. Крім того, нерідко виникають складнощі з черговістю розташування елементів звіту: наприклад, місце розміщення додатків - перед висновками, після них чи розподілити додатки за основним текстом.

Втім, існують і загальні стандарти оформлення звіту з практики, яких необхідно дотримуватися в будь-якому випадку:

Готовий звіт повинен бути прошитий (допускається брошурування) і пронумерований, при цьому нумерація починається з 2 листа.

На обкладинці звіту вказуються такі дані:
 • найменування навчального закладу;
 • рік складання звіту;
 • назва звіту;
 • ПІБ студента, номер курсу і групи;
 • найменування підприємства, яке забезпечило практику;
 • ПІБ куратора практики від вузу.


Звіт виконується на аркушах білого паперу формату А4 в друкованому варіанті, шрифт - Times New Roman, кегль - 14;

Розміри полів форми звіту:
 • 30 мм - по лівому полю;
 • 20 мм - по верхньому і нижньому полях;
 • 10 мм - по правому полю.


Крім того, всі розділи і параграфи повинні мати порядкові номери; підрозділи та підпункти, які нумеруються в межах материнського параграфа.

Важливо: математичні знаки (за винятком цифр) у тексті звіту по практиці, як правило, заборонені - їх використання допускається тільки в додатках (формули, розрахунки, малюнки та ін.).

Немає коментарів:

Дописати коментар

Сервис звонка с сайта RedConnect