КУРСОВА: Аналіз підприємства Google

 аналіз підприємства гугл


Обсяг: 23 ст.
Предмет: ІОТ (Інформатика та обчислювальна техніка)
Тип роботи: курсова.
Щоб отримати повний текст роботи звертайтеся за контактами, які є на сайті.

ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................2
1. Визначення ідеї Google...................................................................4
2. Визначення цілей і завдань Google..............................................6
3.      Аналіз виробничої структури Google.........................................8
4. Аналіз зовнішнього середовища Google......................................9
5.      Аналіз організаційної структури Google...................................16

ВСТУП

  Будь яка організація в сучасному світіт являє собою складний організм, у якому переплітаються інтереси особистості і груп, стимули і обмеження, жорстка технологія і інновації, безумовна дисципліна і вільна творчість, нормативні вимоги і неформальні ініціативи. 
   Організація у процесі діяльності має свій вигляд, дотримується культури, традицій і підвищує та зберігає свою репутація.  При розвитку обовязковими елементами є обгрунтована стратегія та ефективне використання ресусів. Реораганізації здійснюються при невідповідності обраним цілям.
    Необхідність оцінювання стану діяльності підприємства диктується тим,  що визначення перспектив розвитку відповідно до інерційних методів прогнозування цілком засновано на діагностиці діяльності підприємства. Діагностика дає змогу виявити негативні аспекти і тенденції розвитку суб'єкта господарювання та виробити стратегію його розвитку, що дає змогу усунути наявні вади й підвищити ефективність діяльності.
     Перехід до ринкових відносин вимагає глибоких зрушень в економіці,  а також зокрема на кожному підприємстві –  вирішальній сфері людської діяльності,  тому доводиться постійно ухвалювати неординарні рішення,  пов’язані з урахуванням фінансового положення підприємства.
     Необхідно здійснити крутий поворот до інтенсифікації виробництва,  при цьому фінансові показники відображають остаточні результати господарської діяльності підприємства. Показники господарської діяльності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків його діяльності та окупність витрат. Тому в умовах трансформації ринкових процесів центр економічної діяльності переміщується до первинної ланки всієї економіки –  підприємства. Діяльність підприємств є надійною основою формування конкурентного середовища.  Саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція та надаються необхідні послуги.  
    В існуючих умовах господарювання місія підприємства полягає у виробництві високоякісної продукції,  виконанні робіт або наданні послуг для задоволення потреб ринку та отримання максимально можливого позитивного фінансового результату. Це дозволить вирішити ряд питань економічного та соціального характеру, притаманних трансформаційним зрушенням у суспільстві.
   Метою курсової роботи є аналізу господарської діяльності підприємства та розробка заходів щодо підвищення ефективності його менеджменту.
   Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення наступних завдань: 
1) визначити місію, цілі, завдання підприємства;
2) дослідити виробничу структуру підприємства;
3) охарактеризувати зовнішнє середовище;
4) визначити організаційну структуру;
5) проаналізувати виробничо-господарську дільяність.
    Об’єктом дослідження є господарська діяльність підприємства Google.
  Предметом дослідження є теоретичні основи та методичні підходи до аналізц діяльності підприємств.ВИСНОВОК

     На сучасному етапі Google можна сміливо охарактеризувати не тільки як таку популярну пошукову систему, але і як одне з найприбутковіших підприємств за всю історію світового бізнесу. На думку фахівців, відстеження динаміки зростання компанії в майбутньому послужить найкращим засобом оцінки ролі Інтернету в житті людей.
      Google підтримує і розробляє ряд інтернет-сервісів і продуктів. Google управляє більш, ніж мільйоном серверів в центрах обробки даних по всьому світу і обробляє більше одного мільярда пошукових запитів щодня. У Google є такі онлайн-продукти як поштовий сервіс Gmail, соціальні інструменти Google+ та Google Buzz. У компанії є і десктопні продукти, такі як браузер Google Chrome, програма для роботи з фотографіями Picasa і програма миттєвого обміну повідомленнями Google Talk. Крім того, Google веде розробку мобільної операційної системи Android, яка використовується на великій кількості смартфонів, а також операційної системи Google Chrome OS і пристрої Google Glass. 
      В ході проведеного курсового проекту був проведений SWOT-аналіз Google, який допоміг виявити сильні і слабкі сторони цієї організації, а також визначити її можливості і загрози. Була складена узагальнена матриця, яка допомагає визначити важливість факторів зовнішнього або внутрішнього середовища. Завдяки виконаній роботі були успішно виявлені і сформульовані проблеми фірми і сформовані пріоритетні напрямки розвитку.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Монастирський Г. Л. Теорія організації : підруч. / Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ,. 2014. – 288 с
2. Офіси Google   [Електронний ресурс]: Режим доступу:  
https://www.google.com/intl/ru/about/locations/
3. Принципи відповідального постачання Google  [Електронний ресурс]: Режим доступу:  
https://www.google.com/intl/ru/about/responsible-supply-chain/
4. Про компанію Google [Електронний ресурс]: Режим доступу:  
https://www.google.com/intl/ru/about/
5. Про продукти Google [Електронний ресурс]: Режим доступу:  
https://www.google.com/intl/ru/about/products/ 
6. Шершньова З.Є. Стратегічне управління.— Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.
7. Google – вчора, сьогодні, завтра [Електронний ресурс]: Режим доступу:  http://www.googlers.ru/videnie/1.phpНемає коментарів:

Дописати коментар

Сервис звонка с сайта RedConnect